Visa allastudier.se som: Mobil

Geokemins grunder

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Geokemins grunder

Kursen ger en introduktion till geokemi for att förstå och förklara geologiska processer och fördelning av kemiska ämnen.Vi behandler jordens och solsystemets kemiska och isotopiska sammansättning, tillämpningar av termodynamik inom geokemi, geokemin av viktiga gaser som syre och koldioxid, såsom syror, baser, bufferter,och redoxprocesser i naturliga vatten. Kursen ger också en introduktion till organisk geokemi. Kursen består av föreläsningar, teoretiska övningar, och laborationer.

Förkunskaper

Fysik B/Fysik 2, Kemi B/Kemi 2 och Matematik D/Matematik 4.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet