Visa allastudier.se som: Mobil

GIS och rumslig analys II

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

GIS och rumslig analys II

I kursen behandlas olika metoder och tekniker för rumslig analys av samhällsfenomen. Inom kursramarnakommer olika typer av data att hanteras i både raster- och vektorformat och med olika programvaror. Underkursen diskuteras också metoder för datafångst och databearbetning. Ett inslag av grundläggande rumslig statistik ingår i kursen.

Förkunskaper

GIS och rumslig analys I, 7,5 hp, eller motsvarande. Alternativt Geografi I, 30 hp, och Geografi II, 30 hp.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet