Visa allastudier.se som: Mobil

Grundkurs i handelsrätt: Medie- och marknadsjuridik

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Grundkurs i handelsrätt: Medie- och marknadsjuridik

Kursen ger fördjupade kunskaper i medie- och marknadsrätten. De rättsområden som berörs är marknadsföringslagstiftningen och den immaterialrättsliga lagstiftningen, alltså upphovsrätt, design och varumärken. I förhållandet till immaterialrätten behandlas också företagshemligheter. Vidare berörs frågor rörande den svenska offentliga rättens förhållande till det medie- och marknadsrättsliga systemet, i synnerhet yttrandefrihetsgrundlagen, tryckfrihetsförordningen, lagen om personuppgifter och offentlighetsprincipen.

Förkunskaper

Historia A/Historia 1b alt 1a1+1a2 och Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet