Visa allastudier.se som: Mobil

Grundkurs i Osteologisk Paleopatologi

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
15 hp
Heltid

Grundkurs i Osteologisk Paleopatologi

Kursen behandlar identifieringen och beskrivningen av sjukliga förändringar i mänskliga skelett. Kursen ger en ämneshistorisk bakgrund och skelettförändringars förhållanden till moderna kliniska data diskuteras. Dessutom erbjuds en insikt om konsekvenser av olika sjukdomstillstånd i människans historia och hur dessa kan relateras till olika arkeologiska problemkomplex.

Förkunskaper

Filosofie kandidatexamen, där minst 30 hp i osteoarkeologi eller motsvarande ämnesområde ingår. Engelska B.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet