Grundläggande finansmatematik

Stockholms universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Stockholm

Grundläggande finansmatematik

Målet med kursen är att ge en översikt över några av de matematiska metoder och modeller som tillämpas inom den finansiella sektorn. På finansmarknaden finns idag många olika slags aktörer; inte bara storföretag, banker och andra finansiella institutioner utan också många privatpersoner som investerar i olika slags värdepapper antingen direkt eller genom fonder. På senare år har också handeln med så kallade finansiella derivat; värdepapper, såsom exempelvis optioner, som på olika sätt är kopplade till andra finansiella tillgångar, ökat. Allt detta har medfört att även behovet av att kunna analysera alla komplexa samband och frågeställningar på ett tillförlitligt sätt har ökat.Kursen behandlar riskhantering på finansmarknader. Begrepp som tas upp är ränta, arbitrage, aktier, terminer, optioner inklusive Black-Scholes formel, optimala portföljer, CAPM och Value at Risk.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kurserna Matematisk analys III GN, 7.5 hp (MM5001), Linjär algebra II GN, 7.5 hp (MM5004), Statistisk analys GN, 7.5 hp (MT4001) och Stokastiska processer och simulering I GN, 7.5 hp (MT4002).

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Grundläggande finansmatematik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön