Visa allastudier.se som: Mobil

Grundläggande försäkringsmatematik

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Grundläggande försäkringsmatematik

Kursen behandlar:Allmänna principer för värdering av stokastiska kassaflöden, räntor, diskontering och nuvärdesberäkning. Introduktion till grundläggande försäkringskoncept: skadekostnadsmodellering, reservsättning och premieprinciper, samt hur dessa skiljer sig mellan sak- och livförsäkring.Inom området solvens, riskaggregering och riskreducerande tekniker: diversifiering, beroendemodellering, riskmått och Solvens II (inkl. marknadsrisk), återförsäkring och andra riskreducerande tekniker inkl. marknadsrisk).

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kurserna Matematik I, 30 hp, (MM2001), Matematik II - Analys, Del A, 7.5 hp (MM5010), Matematik II - Linjär Algebra, 7.5 hp (MM5012), Sannolikhetsteori I, 7.5 hp (MT3001), Statistisk Analys, 7.5 hp (MT4001), Stokastiska processer och simulering I, 7.5 hp (MT4002), Programmeringsteknik för matematiker, 7.5 hp (DA2004), Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet