Visa allastudier.se som: Mobil

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
240 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolan årskurs 4-6 leder till en examen på avancerad nivå som uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar till en omfattning av 240 högskolepoäng i nedanstående ämnen/ämnesområden.30 hp Svenska, 30 hp Matematik, 30 hp Engelska och 30 hp valbar fördjupning 60 hp Utbildningsvetenskaplig kärna30 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning (VFU)30 högskolepoäng självständigt arbeteDet valbara fördjupningsområdet består av antingen1. 30 högskolepoäng naturorienterande ämnen och teknik2. 30 högskolepoäng samhällsorienterande ämnen3. 30 högskolepoäng idrott och hälsa4. 30 högskolepoäng bild5. 30 högskolepoäng musikI programmet ingår verksamhetsförlagd utbildning och innan du kan genomföra den är du skyldig att begära ett registerutdrag hos polismyndigheten. Om du har frågor är du välkommen att kontakta studievägledare på Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, www.mnd.su.se E-post: studievagledning@mnd.su.se

Förkunskaper

Engelska B/Engelska 6, Matematik B/Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap A/Naturkunskap 1b alt 1a1 + 1a2 och Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.

Examen & Intyg

Grundlärarexamen

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet