Visa allastudier.se som: Mobil

Hållbar utveckling och miljöpolitik

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
7.5 hp
Heltid

Hållbar utveckling och miljöpolitik

Genom kursen får du lära dig om hållbar utveckling och strategier för hållbar utveckling och miljömål. Kursen tar också upp naturvetenskapliga miljöforskares och politikers respektive myndigheters sätt att diskutera och hantera hållbar utveckling, miljömål och olika miljöfrågor, t.ex. klimatfrågan. Som student förvärvar du en grundläggande översikt av miljöpolitisk forskning på internationell, nationell och lokal nivå, samt inblickar i demokrati- och rättviseteoretiska aspekter på miljöproblem och hållbar utveckling.Hållbar utveckling och miljöpolitik 7,5 hp ingår som ett moment i kursen Hållbar samhällsutveckling, 60 hp.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet