Visa allastudier.se som: Mobil

Historisk landskapsgeografi

Stockholms universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Stockholm
7.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2022 - Stockholm

Historisk landskapsgeografi

Kursen handlar om att tolka och förstå processer i det svenska och europeiska agrara landskapet och hurmänniskor har agerat i rummet från förhistorisk till modern tid, speglat i skilda teoretiska perspektiv. Fokusligger på landsbygden, dess struktur, produktion och förändring över tid men även tidig modernisering ochglobalisering diskuteras. Källor som kan användas för att analysera landskapets historia behandlas, såsomhistorisk kartmaterial, skriftligt källmaterial och fältmaterial. Kursen innehåller övningar i metoder förhistoriska landskapsanalyser, som kan användas i tillämpningar med relevans för studier av kulturarv ochinom kulturmiljövård.

Förkunskaper

15 hp från Introduktion till kulturgeografi, 7,5 hp, Befolkning, miljö och landskap i förändring, 7,5 hp, Städer och det urbana samhället lokala och globala utmaningar, 7,5 hp, GIS och rumslig analys I, 7,5 hp, Samhällsplaneringens grunder, 7,5 hp, Samhällsplaneringens organisation, 7,5 hp, eller 15 hp från Kulturgeografi I, 30 hp. Alternativt 30 hp inom samhällsvetenskapligt eller humanistiskt huvudområde eller i geografi, eller motsvarande.

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Historisk landskapsgeografi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön