Visa allastudier.se som: Mobil

Interaktioner i ekologiska samhällen

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Interaktioner i ekologiska samhällen

Kursen ger kunskaper interaktioner i ekologiska samhällen. Den täcker flera olika typer av interaktioner, inklusive växter-djur, växt-svamp/mikrob och predator-bytesdjur. Studenterna tränas i att formulera och studera ekologiska och evolutionära probelmställningar kopplade till interaktioner. Kursen inkluderar även ett projektarbete där en frågeställning inom fältet studeras mer ingående. Kursen ges mars - juni.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Ekologi II 15 hp (BL5005) eller Evolution och biodiversitet 15 hp (BL5006). Engelska 6 / Engelska B eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet