Visa allastudier.se som: Mobil

Interkulturalitet och kommunikativ kompetens

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Interkulturalitet och kommunikativ kompetens

Det övergripande temat för denna kurs är språk och kulturella skillnader. Kursen har som mål att introducera studenten till ett interkulturellt förhållningssätt, samtidigt som studenten tränas i att identifiera typiska kulturella skillnader i språkbruk mellan franska och svenska och får möjlighet att förbättra sin kommunikativa kompetens på franska. Kursen är en kombination av mer teoretiskt orienterade föreläsningar och praktiska övningstillfällen. Ett urval interkulturella infallsvinklar bildar en teoretisk grund för diskussioner kring frågeställningar som rör dagens Frankrike och den franskspråkiga världen, i synnerhet angående kulturyttringar, stereotyper och normbildning.

Förkunskaper

Franska II eller motsvarande kurs

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet