Visa allastudier.se som: Mobil

Introduktion till materialkemi

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
15 hp
Heltid

Introduktion till materialkemi

Kursen ger en introduktion till materialkemins grundläggande begrepp och metoder, samt en bred överblickav hur kemi används för att framställa avancerade material, såsom små molekyler i fasta ämnen, polymerer,glaser, keramer, metaller och kompositer. Kursen innefattar principerna för materialsyntes och processteknik,t.ex. kemisk deposition, utfällning, biomineralisering, sol-gel och pulverbaserade processer, samt utvaldakaraktäriseringsmetoder, t.ex. mekaniska mätningar. Kursen ger kunskap om hur och varför olika materialkombinerar olika egenskaper och hur dessa material används teknologiskt. Kursen behandlar också, bådeallmänt och från materialkemisk synvinkel, vetenskapligt förhållningssätt, vetenskapens möjligheter ochbegränsningar, forskningsetik, roll av materialkemi i samhällets hållbara utveckling samt nanosäkerhet. Enviktig del i kursen är det forskningsnära projektarbetet som utförs i grupp och presenteras vid ett avslutandeseminarium.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 90 hp i kemi, samt kursen Fasta tillståndets kemi, AN, 15 hp (KZ7003). Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet