Visa allastudier.se som: Mobil

Introduktion till nordisk historia II (1750–2015)

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid

Introduktion till nordisk historia II (1750–2015)

Denna översiktskurs vänder sig till utländska studenter utan tidigare akademiska studier i nordisk historia. Kursen introducerar centrala teman i nordisk historia från vikingatid till 1700-talet. Kursen ger både de breda dragen i Nordens historia och tematiska fördjupningar inom några utvalda områden. Fördjupningarna på perioden 1000–1750 har kulturhistorisk inriktning. Fokus på teman såsom maktförhållanden, dagligt liv, religion och genusrelationer utgör en utgångspunkt för att diskutera Nordens historia från vikingatid till frihetstid. Undervisningen utgår från diskussion av kurslitteraturen, men studenterna kommer också få bekanta sig med ett urval historiska källor i översättning.

Förkunskaper

Engelska B/Engelska 6.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet