Visa allastudier.se som: Mobil

Introduktion till pedagogik och hälsa

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Introduktion till pedagogik och hälsa

Kursen ger en introduktion till pedagogiken som vetenskap och behandlar dess roll i relation till olika slags hälsofrämjande verksamheter. Vårdande, förebyggande och promotiva strategier för samhälleliga såväl som individuella insatser behandlas. Vid sidan av centrala pedagogiska begrepp såsom kunskap, lärande,utveckling och meningsskapande, introduceras även hälsobegreppet vars olika innebörder diskuteras i ett historiskt perspektiv.

Förkunskaper

Matematik 2a eller 2b eller 2c och Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2. Engelska 6.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet