Visa allastudier.se som: Mobil

Italienska - kandidatkurs

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
15 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Italienska - kandidatkurs

Kursen består av ett examensarbete för kandidatexamen (15 hp).I examensarbetet utför studenten en begränsad forskningsuppgift med inriktning på språkvetenskap eller litteraturvetenskap. Studenten erhåller kunskaper om forskningsmetodik och normer för hur vetenskapliga uppsatser bör utformas.

Förkunskaper

Italienska IV, 30 hp.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet