Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Stockholm
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2022 - Stockholm

Japanska V

Kursen ger vidgade kunskaper inom de fyra språkområdena muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse genom att konsolidera och utöka den kunskap som inhämtats på Japanska I, Japanska II, Japanska III och Japanska IV. Den befäster och vidareutvecklar förmågan att aktivt delta i diskussioner och debatter samt att genomföra presentationer på japanska på lägre avancerad nivå, vilket motsvarar nivån mellan graderna N2 och N1 i Japanese Language Proficiency Test (JLPT).Kursen har fem delkurser:1. Intensiv textläsning, 6,5 hpDelkursen befäster och fördjupar kunskaperna i det moderna japanska skriftspråket och övar upp textläsningsförmågan. Den innefattar grammatisk analys, kanjikunskap, textläsning, textanalys och skönlitterär tolkning.2. Extensiv textläsning, 6,5 hpDelkursen befäster och fördjupar kunskaperna i det moderna japanska skriftspråket och övar upp textläsningsförmågan. Den innefattar textläsning, textanalys, grammatisk analys, kanjikunskap och redovisning av facktexter.3. Praktisk språkfärdighet V, 6,5 hpDelkursen uppövar studentens förmåga att i kommunikativt syfte på lägre avancerad nivå förstå innehållet i valda audiovisuella material och texter, muntligt och skriftligt återberätta och sammanfatta detta samt muntligt diskutera och skriftligt redovisa valda ämnen i olika sammanhang och med korrekt meningsbyggnad och stavning.4. Situationsbaserad muntlig språkfärdighet III, 6hpDelkursen vidareutvecklar studentens förmåga att kommunicera muntligt på japanska i olika sociala sammanhang och ämnesområden.5. Akademiskt skrivande I, 4,5hpDelkursen utvecklar studentens förmåga att läsa och skriva vetenskapliga texter samt söka material till en vetenskaplig uppsats på kandidatnivå.

Förkunskaper

Japanska I, 30 högskolepoäng, Japanska II, 22,5 högskolepoäng, Japanska III, 22,5, högskolepoäng samt Japanska IV, 15 högskolepoäng, eller motsvarande.

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Japanska V

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön