Visa allastudier.se som: Mobil

Kandidatprogram i historiska studier

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
180 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Kandidatprogram i historiska studier

Programmet avser att ge grundläggande kunskaper om olika samhällens historiska utveckling och om framväxten av världsbilder och olika typer av föreställningar under skilda historiska perioder. Här ges en bred bas vad gäller historiska förhållanden samt verktyg för att förstå, förklara och ifrågasätta skeenden och tänkande i dåtidens och i dagens samhälle. I programmet ges också en träning i att se kritiskt på omvärlden och att tänka systematiskt, analytiskt och självständigt och att kommunicera detta i tal och skrift. I de historiska ämnena i programmet ingår förutom grundläggande kronologiska kurser också fördjupande tematiska studier och kurser i teori och metod. Studenterna genomför egna historiska undersökningar som ger färdigheter i informationssökning, förmåga att behandla ett rimligt omfattande källmaterial och insikter i källkritik och vetenskaplig framställning. I programmet ingår även vissa mer praktiskt orienterade moment.Programmet innefattar minst 120 hp i ämnena historia och idéhistoria. Studenterna läser först 30 hp i vardera ämne, därefter väljer de sitt huvudämne som läses i ytterligare 60 hp. Kandidatkursen bör läsas under det sista året på programmet. Resterande poäng i programmet är helt valfria. Minst ett av ämnena ska läsas till kandidatnivå och kandidatkursen bör läsas under det sista året på programmet. Resterande poäng i programmet är helt valfria inom hela universitetets kursutbud, förutsatt att det finns plats inom respektive kurs. En avklarad kandidatexamen i historiska studier ger förtur för studier inom masterprogrammet i historiska studier, liksom till medeltidsprogrammet.

Förkunskaper

Svenska B/Svenska som andraspråk B/Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Historia A/Historia 1b.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet