Visa allastudier.se som: Mobil

Kandidatuppsats i nationalekonomi

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
15 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Kandidatuppsats i nationalekonomi

Kursen syftar till att ge övning i att skriftligt presentera och analysera ekonomiska problem. Vid bedömningen av uppsatsarbetet fästes stor vikt vid förmågan att självständigt och kritiskt handskas med tillgängligt material, att tillämpa en vetenskaplig analysmetod, att klart disponera och redovisa analysresultaten samt att utan lång tidsutdräkt färdigställa den skriftliga redovisningen av arbetet.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs allmän behörighet för studier på grundnivå, samt (1) studier i nationalekonomi omfattande 30 högskolepoäng på förkunskapsnivå A (Nationalekonomi I) och (2) studier inationalekonomi på förkunskapsnivå B (Nationalekonomi II) omfattande 30 högskolepoäng, varav 22,5 högskolepoäng skall bestå av kurserna Intermediate microeconomics 7,5 högskolepoäng, Intermediate macroeconomics 7,5 högskolepoäng och Empiriska metoder I 7,5 högskolepoäng. Alternativt kan motsvarande kunskaper ha inhämtats på annat sätt.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet