Visa allastudier.se som: Mobil

Kunskapshistoria: Perspektiv och problemställningar

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Kunskapshistoria: Perspektiv och problemställningar

Kursen behandlar kunskapshistoria som forskningsfält. Fokus ligger på att, utifrån empiriska exempel från perioden 1700–1900, behandla teoretiska och metodologiska perspektiv på historiska kunskapsformer och -förändringar. Centrala analytiska begrepp som cirkulation, rumslighet, medier, praktik och kunskapskultur behandlas, liksom historiografiska frågor om den kunskapshistoriska forskningen framväxt och status. Kursen kombinerar empirisk och metodologisk litteratur. Genom att använda så väl historiska källor som aktuell forskningslitteratur inom kunskapshistoria tränar kursen studenternas färdigheter i att analysera källmaterial av olika karaktär utifrån kunskapshistoriska perspektiv.

Förkunskaper

Filosofie kandidatexamen, inklusive ett examensarbete om minst 15 hp. Engelska 6 och svenska 3.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet