Visa allastudier.se som: Mobil

Kurspaket Svenska som andraspråk II

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Kurspaket Svenska som andraspråk II

Kurspaketet består av fyra kurser. Kurserna behandlar svenskans fonologi och uttal ur ett inlärarperspektiv. Vidare diskuteras funktionella och sociala perspektiv på andraspråkstalares språkbruk på praktik- och arbetsplatser. Kurserna tar också upp olika teorier om läs- och skrivinlärning i mångkulturella kontexter samt olika former för bedömning av svenska som andraspråk i undervisningen.

Förkunskaper

Svenska som andraspråk, 30 hp eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet