Visa allastudier.se som: Mobil

Ledningskompetens och kollegialt lärande i socialt arbete

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid

Ledningskompetens och kollegialt lärande i socialt arbete

Kursen behandlar aktuell kunskap och teoribildning om ledarskap, mentorskap, coaching och handledning i socialt arbete, samt lyfter metoder for att stödja kollegor och nyanställdas professionella utveckling. Lärandemodeller och lärandeprocesser analyseras utifrån professionens verksamhetsspecifika och organisatoriska ramar. Ansvar, befogenheter och nödvändiga kunskaper diskuteras i relation till deltagarnas uppgifter och uppdrag i organisationen.

Förkunskaper

Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6, eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet