Visa allastudier.se som: Mobil

Litteracitet i ett andraspråksperspektiv

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid

Litteracitet i ett andraspråksperspektiv

Kursen behandlar forskning om litteracitet med särskild inriktning på andraspråksinlärare i varierade kulturella och språkliga kontexter. Fokus ligger på litteracitet ur ett sociokulturellt och ekologiskt perspektiv och koppling görs till frågor om identitet och makt. Multimodala aspekter på litteracitet berörs. Vidare behandlas språkets och litteracitetens betydelse i olika åldrar för kunskapsutvecklingen i skolans ämnen med särskild inriktning på andraspråksinlärare. Kursen är en fristående kurs och kan ingå i Masterprogrammet i språkvetenskap, 120 högskolepoäng, inriktningarna språkdidaktik och svenska som andraspråk. Kursen ges på halvfart och på distans med två campusträffar.

Förkunskaper

Kandidatexamen i ett språkvetenskapligt huvudområde. Alternativt lärarexamen med inriktning mot språk samt ett självständigt arbete om lägst 15 högskolepoäng i ett språk, språkdidaktik eller motsvarande inkluderat i lärarexamen eller fristående från denna. Svenska 3 och Engelska 6.