Visa allastudier.se som: Mobil

Litterär stilistik 1 - allmän del

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Litterär stilistik 1 - allmän del

På kursen behandlar vi litterär stilistik samt dess förhållande till annan textforskning. Inom kursen ligger fokus främst på skönlitteratur, men gränser och överlappningar till andra genrer diskuteras också. Vi tar upp fenomen på olika språkliga nivåer: fonetisk nivå (t.ex. rytm, tempo), lexikal nivå (t.ex. ordklass, värdering, precision), syntax (t.ex. grafiska och syntaktiska meningar, ordföljd), och textnivå (t.ex. disposition, textbindning). Perspektiv, röst och metaforik, vilka kan manifesteras på flera nivåer, behandlas också. Till viss del diskuterar vi översättningsfrågor som har med stil att göra. Under höstterminen 2019 ger vi inte kursen med undervisning, men du kan läsa kursen på egen hand med igångsättning av examinatorn.

Förkunskaper

Högskolestudier om 180 hp i avslutade kurser, varav minst 90 hp inom ett språkvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande. Engelska B/Engelska 6.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet