Visa allastudier.se som: Mobil

Litteratur och populärkultur

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Litteratur och populärkultur

Kursen belyser begreppen populärlitteratur och populärkultur från olika synvinklar. Härvid uppmärksammas den populära litteraturens särart, dess förhållande till "det bildade kretsloppets" litteratur och besläktade uttrycksformer i andra medier. Representativa texter från olika genrer analyseras med hjälp av skilda analysmetoder.

Förkunskaper

Svenska B/Svenska som andraspråk B/Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Historia A/Historia 1b.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet