Visa allastudier.se som: Mobil

Litteraturvetenskap kandidatkurs

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Litteraturvetenskap kandidatkurs

Under kandidatkursen i litteraturvetenskap fördjupas det teoretiska studiet av litterära texter samtidigt som den studerande specialiserar sig inom ett avgränsat litterärt fält, inom vilket också en kandidatuppsats skrivs. Kandidatkursen inleds med en kurs i teori och metod (7.5 hp) som aktualiserar centrala litteraturvetenskapliga forskningsfält. Därefter följer en fördjupningskurs (7.5 hp), i vilken studenten får möjlighet att specialisera sig i aktuella teoretiska perspektiv, litteratur från en specifik tidsperiod eller liknande. Med utgångspunkt i den lästa fördjupningskursen väljs sedan ett uppsatsämne och kursen avslutas med skrivandet av en kandidatuppsats (15 hp). (Information om vilken eller vilka fördjupningskurser som ges under terminen återfinns på vår hemsida.) Den studerande skall efter genomgången kurs kunna diskutera litterära texter och litteraturvetenskapliga problem i olika teoretiska perspektiv och skriva och försvara en vetenskaplig uppsats.

Förkunskaper

Avslutad kurs Litteraturvetenskap II eller motsvarande

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet