Visa allastudier.se som: Mobil

Livsmedelskemi och livsmedelslära

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Huddinge
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Huddinge
Sista ansökan: 2019-10-14

Livsmedelskemi och livsmedelslära

Denna kurs ingår under termin 2 i kandidatprogrammet i nutrition. Kursen behandlar råvarors och livsmedels sammansättning, egenskaper och bearbetning, och näringsämnesförändringar vid olika betingelser såsom lagring, beredning och värmebehandling. Livsmedelsprodukters uppbyggnad och sammansättning samt livsmedelskvalitet, livsmedelsanalys, livsmedelslagstiftning och bestämmelser tas också upp.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs 30 hp kemi varav minst 7,5 hp biokemi och 7,5 hp organisk kemi, eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet