Visa allastudier.se som: Mobil

Människokroppen, hälsa och sjukdom

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Huddinge
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Huddinge
Sista ansökan: 2019-10-14

Människokroppen, hälsa och sjukdom

Denna kurs ingår under termin 2 i kandidatprogrammet i nutrition och ger en grund för fortsatta studier inom nutrition. Syftet är att du ska få en översiktlig förståelse för kroppens uppbyggnad och struktur och förändringar som sker vid sjukdom. Det ges även en introduktion till folkhälsonutrition där sambanden mellan kost och våra vanliga folksjukdomar (cancer, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, benskörhet, diabetes, och malnutrition) diskuteras.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 15 hp kemi varav minst 7,5 hp biokemi.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet