Visa allastudier.se som: Mobil

Marinbiologi, självständigt arbete

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
15 hp
Heltid

Marinbiologi, självständigt arbete

Under kursen behandlas informationssökning, upphovsrätt och plagiat samt vetenskapligt skrivande. Kursen består av en litteraturstudie eller av en empirisk studie som utformas i samarbete med en handledare. Kursen är obligatorisk inom kandidatprogrammet i marinbiologi. Kursen ges både på höst- och vårterminen.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs totalt minst 135 hp, vari skall ingå Cell- och molekylärbiologi 15 hp (BL2018), Organismernas mångfald och fylogeni 15 hp (BL2013), Fysiologi 15 hp (BL2016), Ekologi 15 hp (BL2007), Floristik och faunistik 10 hp (BL2001), Vetenskaplighet och evolutionärt tänkande 5 hp (BL2020), Marinbiologi 15 hp (BL5009), Östersjöns miljö 7,5 hp (BL4016) samt Östersjöns miljö - projekt 7,5 hp (BL5024) eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet