Visa allastudier.se som: Mobil

Marinbiologi, självständigt arbete

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Marinbiologi, självständigt arbete

Under kursen behandlas informationssökning, upphovsrätt och plagiat samt vetenskapligt skrivande. Kursen består av en litteraturstudie eller av en empirisk studie som utformas i samarbete med en handledare. Kursen är obligatorisk inom kandidatprogrammet i marinbiologi. Kursen ges både på höst- och vårterminen.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs totalt minst 135 hp, vari skall ingå Cell- och molekylärbiologi 15 hp (BL2018), Organismernas mångfald och fylogeni 15 hp (BL2013), Fysiologi 15 hp (BL2016), Ekologi 15 hp (BL2007), Floristik och faunistik 10 hp (BL2001), Vetenskaplighet och evolutionärt tänkande 5 hp (BL2020), Marinbiologi 15 hp (BL5009), Östersjöns miljö 7,5 hp (BL4016) samt Östersjöns miljö - projekt 7,5 hp (BL5024) eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet