Visa allastudier.se som: Mobil

Masterprogram i miljövetenskap - atmosfär, biogeokemi och klimat

Stockholms universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Stockholm
120 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Stockholm
Höst 2021

Stockholm
Höst 2021
2021-04-14

Masterprogram i miljövetenskap - atmosfär, biogeokemi och klimat

Globala klimatförändringar, vattenförorening, luftförorening, miljöföroreningar, ozonförtunning, försurning, förlust av biologisk mångfald ... Listan över förändringar och negativa effekter av mänsklig verksamhet på miljön är lång och uppgiften att förstå och lösa dem är en viktig och utmanande strävan.Miljövetenskap är en studie av vår miljö och de miljöproblem som uppstår genom mänsklig verksamhet, liksom hur vi kan identifiera, förstå och lösa dessa problem. Miljöfrågor är komplicerade och miljövetenskap är nödvändigtvis ett tvärvetenskapligt satsningsområde som drar sig från både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen samt juridik, medicin och humaniora.Vårt samhälle står inför miljöutmaningar som brådskande behöver stora insatser. Dessa utmaningar kräver yrkesverksamma med solid träning för att ta viktiga roller i lokala, regionala och globala statliga kontor, i icke-statliga organisationer, i medierna, i den privata sektorn, samt i vårt utbildningssystem och forskningsgrupper världen över.Med programmet får studenterna grundläggande kunskaper om sammansättning och funktion av miljösystemet: atmosfären - sötvattnet och havet - och marksystemen samt utbytesprocesserna mellan dessa områden. Programmet ger förståelse för hur dessa område samverkar genom transport, energibalanser, vatten, kol och andra elementära cykler.En central del av detta program är att få en djupare förståelse för hur naturliga system blir störda: vilka utsläpp till vatten och luft fungerar som föroreningar? Vilka är effekterna av växthusgaser och aerosoler? Vad är beviset på mänsklig påverkan på klimatförändringar? Hur manifesteras klimatförändringar, och hur påverkar den mänskligheten och naturen? Hur varierar klimatförändringen mellan platser och över tiden? Vilka är återkopplingsprocesserna som hotar att förstärka klimatförändringar globalt eller i specifika regioner? Hur kan vi mildra och anpassa oss till klimatförändringarna?ES-ABC-programmet vid Stockholms universitet förbereder studenten för stimulerande karriär inom miljöledning och rådgivning inom privata eller statliga sektorer och / eller för en framgångsrik doktorsavhandling. utbildning och forskning karriär, i världen.Programmet kommer att använda en mängd olika lärandeaktiviteter, inklusive föreläsningar, individuella och gruppuppgifter, "omvänd klassrum" (peerinstruktioner under mentorvägledning), laboratorieexperiment, datormodellarbete, fältutflykter / provtagning av mark, mark, luft, sötvatten och havet för att bygga upp en uppskattning av miljöfack och nuvarande analysmetoder. ES-ABC-programmet kommer också att introducera studenter till flera relevanta organ och aktörer i samhället som hanterar miljö- och klimatfrågor, vilket gör det möjligt för dem att börja bygga personliga professionella nätverk.Vår mastersprogram i ES-ABC ger studenterna miljövetenskapliga perspektiv på de stora utmaningar som vårt samhälle står inför, som luft- och vattenkvalitet och klimatförändringar, och förbereder dem att bidra till lösning av problemen.

Förkunskaper

För tillträde till programmet krävs kunskaper motsvarande kandidatexamen i naturvetenskap, matematik eller högskoleingenjörsexamen, där minst 15 hp i matematik eller statistik ingår samt Engelska 6 eller motsvarande.

Examen & Intyg

Masterexamen

Stockholms universitet

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogram i miljövetenskap - atmosfär, biogeokemi och klimat

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: