Visa allastudier.se som: Mobil

Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs

Inom medie- och kommunikationsvetenskap studeras mediernas roll i samhälle och kultur, deras produktionsvillkor, innehåll och användning i ett historiskt och samtida perspektiv. Såväl traditionella massmedier, som press, radio och TV, som digitala medier och nyare medieformer studeras. Metoder för att kritiskt analysera medieinnehåll och användning ges stort utrymme. Kandidatkursen fördjupar de kunskaper som förvärvats under tidigare studier i medie- och kommunikationsvetenskap och innehåller ett examensarbete om 15 hp.

Förkunskaper

52,5 hp inom Medie- och kommunikationsvetenskap I 30 hp och Medie- och kommunikationsvetenskap II 30 hp, varav 7,5 hp metodkurs. Engelska B/Engelska 6.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet