Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2021 - Stockholm

Metalogik I

Kursen förutsätter bekantskap med predikatlogikens språk och med begreppet logisk följd, definierat dels semantiskt i termer av sanning i tolkningar/modeller, dels med hjälp något härledningssystem (tablåsystem, naturlig deduktion, axiomatiskt system, etc.). Fokus ligger på beviset av fullständighetssatsen för predikatlogik, dvs att den semantiska och den syntaktiska karaktäriseringen av logisk följd i predikatlogik sammanfaller. Resultatet visades först av Gödel (1930), men vi går igenom en bevismetod som härstammar från Henkin (1949), och som är intuitivt lätt att förstå och dessutom användbar för att visa fullständighet hos många andra logiska system, t ex i modallogik. Därefter presenteras några modellteoretiska konsekvenser av (beviset för) fullständighetssatsen, såsom kompakthetssatsen och Löwenheim-Skolems sats. Kursen avslutas med en kort presentation av Gödels ofullständighetssats (och relaterade resultat), dvs att varje motsägelsefri axiomatisk teori som innehåller elementär aritmetik är ofullständig, i den meningen att det finns sanna satser som inte kan bevisas i systemet.

Förkunskaper

Logik II, 7.5 hp, ellerTeoretisk filosofi I - logik, 30 hp.

Stockholms universitet

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Metalogik I

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: