Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
15 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2020-01-14

Meteorologi I

Kursen tillämpar fysikens och kemins lagar för att förstå atmosfärens uppbyggnad, sammansättning och energibalans. Utgångspunkten är en grundläggande genomgång av atomer och molekyler, strålning och kemi applicerad på atmosfären samt termodynamik. Detta leder till en beskrivning av de processer som styr vädret, påverkar atmosfärens innehåll av olika ämnen och klimatet. Kursen ges som fristående kurs eller inledande kurs på masterprogrammet i meteorologi, oceanografi och klimat (120hp) om tidigare kunskaper inom meteorologi saknas.

Förkunskaper

Kandidatexamen i fysik, meteorologi, oceanografi eller kandidatexamen i naturvetenskap innehållande minst 90 hp i fysik och matematik. Av dessa 90 hp måste minst 30 hp utgöras av matematik och minst 30 hp utgöras av fysik. Engelska B eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet