Visa allastudier.se som: Mobil

Miljö och hälsa

Stockholms universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Stockholm
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Stockholm

Miljö och hälsa

Den här kursen beskriver miljö- och hälsoskyddsproblem och hur dessa problem kan förstås, och bedömas. Ett exempel är kemikalier. Kursen ger dig kunskap om vad som gör en viss kemikalie farlig för människa och miljö och hur du som handläggare, konsult eller inspektör kan bedöma dess risk.Vi lägger stor vikt vid att förmedla ett vetenskapligt arbetssätt och under kursens gång får du chans att tillämpa och träna på det i hantering av olika typer av miljö och hälsoskyddsproblem.Delmoment i kursen- vattnets väg i naturen- bedömning av kemiska miljöföroreningars egenskaper, spridning och omvandling i miljön- metoder för riskbedömning- luftkvalitet inomhus och utomhus- luftföroreningarnas uppkomst och spridning i miljön samt inverkan på ekosystem, klimat och människan- klimat och samhälleUndervisning på kursen sker främst genom föreläsningar, diskussionsmoment och övningar, samt en större gruppuppgift med efterföljande presentation i slutet av kursen. Kursen har också ett par studiebesök. De obligatoriska delarna är övningar, studiebesök och deltagande i gruppuppgift.LärandemålEfter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:- förklara föroreningars uppkomst, omvandling och spridning i mark, vatten, luft och biota samt förklara föroreningarnas inverkan på organismen, ekosystem, och klimat- tillämpa metoder for riskbedömning baserat på föroreningars egenskaper, spridning och effekter- redogöra för miljömedicinska, toxikologiska och epidemiologiska aspekter inom hälsoskyddsområdet- beskriva och analysera vattnets väg i naturen- redogöra för hälsoskyddsproblem relaterade till luftkvalitet- förklara och exemplifiera klimatförändringars potentiella effekter på miljö och hälsa

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kandidatexamen i ett naturvetenskapligt ämne eller matematik, svenska 3 och engelska 6 eller motsvarande.

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Miljö och hälsa

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön