Visa allastudier.se som: Mobil

Miljökommunikation

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Miljökommunikation

Kursen behandlar kommunikation i ett miljösammanhang. Under kursen analyseras olika aktörers miljökommunikationsinsatser och särskild vikt läggs vid information, propaganda, marknadsföring och reklam. I kursen ingår att utforma miljökommunikation samt att identifiera utmaningar, möjligheter och konflikter. Även medias hantering av miljöfrågor analyseras.Miljökommunikation ingår som ett moment i kursen Hållbar samhällsutveckling, 60 hp.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet