Visa allastudier.se som: Mobil

Miljöskyddsteknik

Stockholms universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Stockholm
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Stockholm

Miljöskyddsteknik

Den här kursen ger fördjupande kunskaper inom miljöskyddsteknik och dess roll i hållbar utveckling. Begreppet ekosystemtjänster introduceras tidigt i kursen som ett vägledande koncept för beslutsfattare. För att hantera ekosystemtjänsterna hållbart måste beslutsfattare förutsäga effekterna av alternativa miljöbeslut.Kursen omfattar olika tillämpningar av miljöteknik (se listan nedan) som ger hållbara tekniska lösningar på miljöproblem som till exempel luft- och vattenkvalitet, bullerförorening, avfallshantering och förorenat mark. Kursen tillämpas på strategier, systemsyn och metoder i miljöskyddsarbetet.Kursen behandlar: - strategier, systemsyn och metoder i miljöskyddsarbetet - dricksvattenkvalitet och reningsmöjligheter vid kommunal och enskild vattenförsörjning - dagvatten och avloppsvattenhantering och reningsteknik - luftvård och luftreningsteknik - bullerkällor och bedömning av bullernivåer - kommunal och industriell avfallshantering och cirkulär ekonomi - markföroreningar och marksanering - provtagning och kontroll av föroreningsutsläpp - fysiska, kemiska och mikrobiologiska analystekniker och kvalitetssäkring.Undervisning på kursen sker främst genom föreläsningar, diskussionsmoment och övningar. Kursen har också sju olika studiebesök. De obligatoriska delarna är övningar och studiebesök. Lärare på kursen är forskare på Stockholms Universitet, samt inbjudna experter.LärandemålEfter att ha genomgått kursen förväntas du kunna: - identifiera och utvärdera strategier för att åtgärda verksamhetsanknutna miljöproblem utifrån ett systemanalytiskt perspektiv - värdera vattenkvalitet och redogöra för och utvärdera reningstekniker för vatten - beskriva tekniker för provtagning och kontroll av föroreningar i vatten samt granska resultat - värdera luftkvalitet och redogöra för och utvärdera reningstekniker för luft - beskriva tekniker för provtagning och kontroll av föroreningar i luft samt granska resultat - beskriva och demonstrera förståelse för tekniker för mätning och kontroll av buller - analysera och utvärdera möjligheter till restaurering av förorenade miljöer - analysera och utvärdera möjligheter för avfallshantering

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kursen Miljö och hälsa, 15 hp (MI7009) samt svenska 3 och engelska 6 eller motsvarande.

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Miljöskyddsteknik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön