Visa allastudier.se som: Mobil

Modeller av social förändring och social stabilitet

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Modeller av social förändring och social stabilitet

Denna kurs ger en kritisk fördjupad överblick över hur matematiska modeller och simuleringsmodeller kan användas för att modellera och analysera social förändring och social stabilitet. Fokus kommer att ligga på faktumet att enkla modeller ibland kan ge upphov till svårförutsägbara dynamiska processer. Exempel på modeller och teorier som kommer att tas upp är diffusionsmodeller, neuralt nätverk, cellulära automater, självorganiserande kritiska system, kaosmodeller och dynamiska nätverksmodeller. På kursen kommer även möjligheten och begränsningarna att testa dessa modeller på empirisk data att diskuteras.

Förkunskaper

Filosofie kandidatexamen eller motsvarande. Engelska B/Engelska 6.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet