Visa allastudier.se som: Mobil

Molekylär nutrition I

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Huddinge
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Huddinge
Sista ansökan: 2019-10-14

Molekylär nutrition I

Kursen utgör en introduktion till kostfaktorers molekylära verkningsmekanismer samt deras betydelse för uppkomstmekanismer för dagens stora folksjukdomar. En översikt av aktuella forskningsmetoder av betydelse för molekylär nutritionsforskning ingår också.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp inom naturvetenskapliga ämnen, varav minst 30 hp kemi (därav 15 hp biokemi) och kursen Cell- och molekylärbiologi, GN, 15 hp (BL2012).

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet