Visa allastudier.se som: Mobil

Nationalekonomin om osäkerhet och asymmetrisk information

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid

Nationalekonomin om osäkerhet och asymmetrisk information

Kursen introducerar den nationalekonomiska teorin om osäkerhet och asymmetrisk information. Den behandlar hur incitament och optimala val påverkas av osäkerhet, samt implikationerna för utformandet av kontrakt. Fokus ligger på olika typer av informationsasymmetrier och de åtgärder som kan vidtas för att hantera dessa. Ämnen som belyses är principal-agent-teorin, moral hazard, adverse selection, signalering, screening och strategisk interaktion under osäkerhet. Några av de praktiska tillämpningar som studeras är analys av åtgärder för att minska riskexponering, efterfrågan och utbud av försäkringar, den optimala fördelningen av risk, marknadsjämvikter under osäkerhet och utformningen av kontrakt.

Förkunskaper

Nationalekonomi I, 30 högskolepoäng, eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet