Visa allastudier.se som: Mobil

Oorganisk kemi

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
9 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Oorganisk kemi

Kursen ger en översikt över de grundläggande principerna inom oorganisk kemi och deras tillämpning över hela periodiska systemet. Inledningsvis tar kursen upp Lewis-syra-baskemi som utvecklas till Lewis-donor-acceptor-konceptet där modeller som ”hård-mjuk” används för att beskriva kemiska reaktioner och jämvikt. Grundläggande redoxkemi fördjupas konceptuellt och kvantitativt och illustreras med beräkningar, elektrokemiska data och stabilitetsdiagram (t.ex. Frost och Pourbaix). Därefter behandlas grundämnen och deras föreningar i stigande komplexitet: huvudgruppsämnen och deras molekylföreningar, övergångsmetallkomplex, klusterföreningar och fasta ämnen. Tyngdpunkten ligger på etableringen av trender i struktur, egenskaper och kemisk reaktivitet med hjälp av ovannämnda verktyg.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kursen Grundläggande kemi, 15 hp (KZ2012), samt 10 hp fysikalisk kemi.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet