Visa allastudier.se som: Mobil

Översättning - kandidatkurs

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Översättning - kandidatkurs

Kursen utgör sista terminen av översättarutbildningen på grundnivå. Den består av ett examensarbete i översättning på 15 hp, inklusive uppsatsseminarier, en obligatorisk kurs med teoretisk ämnesfördjupning på 7,5 hp och en valbar delkurs 7,5 hp. Genom att läsa kandidatkursen uppfyller du ett av kraven för kandidatexamen. Det andra kravet är att du ska ha totalt 180 hp i form av avslutade kurser.

Förkunskaper

Översättning II eller motsvarande. Engelska B/engelska 6, Svenska/svenska som andraspråk B alt. svenska 3/svenska som andraspråk 3.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet