Visa allastudier.se som: Mobil

Performativitet, genus och kropp på scen

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Performativitet, genus och kropp på scen

Kursen ger djupgående kunskaper om genusteori, queerteoretiska begrepp och frågeställningar ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Kursen tar upp olika teoretiska argumentationslinjer som rör identitet och sexualitet. Kursen illustrerar hur teorier om genus, sexualitet och makt kan ge avtryck i olika performativa och teatrala händelser. Kursen riktar sig till studenter från en mängd olika institutioner, inte minst de som behöver en teoretisk fördjupning inför uppsatsen på magister eller masternivå.

Förkunskaper

Filosofie kandidatexamen samt Engelska B/Engelska 6 och/eller antagen tillmasterprogram i estetiska vetenskaper vid Humanistisk fakultet, Stockholms universitet.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet