Visa allastudier.se som: Mobil

Personalvetenskaplig integration i psykologi med praktik

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Personalvetenskaplig integration i psykologi med praktik

Kursen ges som en sammanhängande praktikperiod motsvarande 50 arbetsdagar vid arbetsplats inom något verksamhetsområde för personalvetare. Studenterna ansvarar själva för att anordna praktikplats som institutionen godkänner. I kursen ingår även fördjupning i relevant litteratur samt obligatorisk närvaro vid tematiska seminarier.

Förkunskaper

Kandidatexamen med inriktning mot personal, arbete och organisation med ämnesfördjupning i psykologi samt av institutionen godkänd praktikplats. Svenska 3.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet