Visa allastudier.se som: Mobil

Personalvetenskaplig integration med praktik

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Personalvetenskaplig integration med praktik

Kursen ges som en sammanhängande praktikperiod motsvarande 50 arbetsdagar vid arbetsplats inom något verksamhetsområde för personalvetare. Studenterna ansvarar själva för att skaffa praktikplats som institutionen godkänner. I kursen ingår även fördjupning i relevant litteratur samt obligatorisk närvaro vid tematiska seminarier. Kursen examineras i form av en praktikrapport.

Förkunskaper

Kandidatexamen i sociologi från ett personalvetenskapligt program samt ordnad praktikplats som godkänts av kursgivande institution.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet