Visa allastudier.se som: Mobil

Politisk styrning och ledarskap i förskolan

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Politisk styrning och ledarskap i förskolan

Kursen behandlar förskolan som en politiskt styrd samhällsinstitution. Förskolans mål och verksamhet har över tid förändrats beroende på samhällsutvecklingen. Särskilt fokus läggs på senare politiska reformer och styrningens konsekvenser för förskolans organisation, ledarskap och systematiska kvalitetsarbete.I kursen undersöks ledarskapet i relation till styrning, från stat, kommun och annan huvudman, med avseende på att kunna bedriva ett pedagogiskt ledarskap i egenskap av rektor, pedagogisk ledare eller förskollärare. Kursens syftar till att studenten utvecklar ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt i relation till villkoren för förskolans plats i dagens samhälle.

Länk till kurshemsidan

Förkunskaper

Svenska 3 och Engelska 6. Examen om minst 180 hp inom humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde eller lärarutbildning, inklusive ett examensarbete om minst 15 hp, alternativt antagen till Masterprogram i förskoledidaktik.