Portugisiska II

Stockholms universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans, Stockholm
30 hp
Heltid/Deltid
Kommande starter

Plats & start


Stockholm
Höst 2023

Stockholm
Höst 2023

Distans
Höst 2023

Portugisiska II

Kursen behandlar det portugisiska språket och litteraturen samt de portugisiskspråkiga ländernas historia, kultur och samhällsliv. Kursen består av följande delar: Språkstruktur och introduktion i språkvetenskap, 7,5 hpDelkursen behandlar språkliga aspekter av modern portugisiska och innehåller genomgångar av grundläggande språkvetenskaplig terminologi och centrala aspekter i den portugisiska grammatiken och fonetiken. Studenten tränas i att analysera autentiska texter samt identifiera skillnader och likheter mellan brasiliansk och europeisk portugisiska.Samtida portugisiskspråkig litteratur och kultur, 7,5 hpDelkursen omfattar studium av huvudsakligen skönlitterär text kompletterad med andra kulturella uttrycksformer (t ex multimediala som musik och film) från portugisiskspråkiga länder. Materialet analyseras både språkligt och litterärt samt sätts in i ett samhälleligt, politiskt och kulturellt sammanhang. Kursen är både litteratur- och kulturvetenskaplig och syftar till att framhålla sambandet mellan litteratur och samhälle i de portugisiskspråkiga länderna.Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 7,5 hpDelkursen är inriktad på att öka studenternas förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på portugisiska. Studenten övas i att skriva strukturerade texter som är anpassade till texttyp och genre, med adekvat ordförråd och korrekt tillämpning av språkregler. Studenten bereds också tillfälle att bearbeta sina texter efter respons från kamrater och lärare. I muntlig kommunikation tränas studenten att uttrycka sig klart och detaljerat med adekvat ordval, tydligt uttal och tillämpning av de språkregler som gäller i Portugal och/eller Brasilien.Områdeskunskap, 7,5 hpDelkursen ger en överblick av huvudlinjerna i de portugisiskspråkiga ländernas historia, geografi, samhällsliv och kulturella förhållanden. Texterna studeras såväl ur ett innehållsmässigt som språkligt perspektiv. I anslutning till textstudiet görs skriftliga och muntliga redovisningar.

Förkunskaper

Portugisiska I, 30 hp.

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Portugisiska II

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön