Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Pragmatik

Kursen syftar till att ge en introduktion till teorier och forskning kring pragmatik, att hjälpa studenterna att utveckla en kritisk förståelse kring studiet av pragmatik inom språkinlärning och inom sociala och professionella sammanhang samt att utveckla förmågan att tillämpa dessa kunskaper i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Studenterna förväntas förbereda diskussionsfrågor och söka forskningsmaterial utifrån sina egna intresseområden.

Förkunskaper

Filosofie kandidatexamen med minst 90 hp eller motsvarande inom ett för kursen relevant område (engelska, engelsk språkvetenskap, språkvetenskap eller annat modernt språk). Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet