Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Psykologi II

I Psykologi II fördjupar du dina teoretiska kunskaper och får en orientering i tillämpningar på praktiska problem. Inom ramen för kursen finns cirka 12 delkurser om vardera 7,5 högskolepoäng. Ett urval av dessa delkurser ges varje termin. Av dessa får den studerande välja fyra delkurser, varav en ska vara Vetenskaplig metod och statistik.

Förkunskaper

Psykologi I, 30 högskolepoäng med minst 22.5 hp avklarade eller grundkurs i psykologi, 20 poäng med minst 15 poäng avklarade. Även Ekonomisk psykologi I, 15 högskolepoäng och Ekonomisk psykologi II, 15 högskolepoäng (helt avklarade) ger behörighet till kursen.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet