Visa allastudier.se som: Mobil

Riskbedömning och kemikalielagstiftning

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Riskbedömning och kemikalielagstiftning

Kursen introducerar allmänna principer för riskbedömning av kemikalier. Begrepp som kommer att behandlas är: riskbedömning, exponeringsbedömning och riskkarakterisering.Ett övergripande tema kommer att vara användningen av vetenskapliga data i beslutsfattandet och hur data utvärderas och vägs i denna process. Kursen ger dessutom en översikt över de stora europeiska och internationella reglerna och avtalen för kemikalier.Kursen innehåller ett projektarbete som ger dig praktisk erfarenhet och förståelse av riskbedömningsprocessen. För att kunna kritiskt granska en riskbedömning och att identifiera en bedömnings begränsningar är osäkerhet och möjliga felkällor ett viktigt lärandemål för denna kurs.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Storskaliga utmaningar för klimat och miljö (MI7014), Toxikologi för miljövetare, 7,5 hp (MI7015) samt Engelska 6.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet