Visa allastudier.se som: Mobil

Riskmodeller och reservsättning inom sakförsäkring

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Riskmodeller och reservsättning inom sakförsäkring

Kursen behandlar1. inom området riskmodeller: modeller för antalet skador och ersättningsbeloppens storlek; den kollektiva modellen, sammansatta fördelningar; matematiska modeller för återförsäkring, speciellt Excess-of-loss; anpassning av modellerna till försäkringsdata; numeriska metoder för beräkning av fördelningen för det totala ersättningsbeloppet för en portfölj; analys av praktiska försäkringsfall; orientering i Dynamic Financial Analysis (DFA).2. inom området reservsättning: beräkning av reserv för ej avslutade skador med olika metoder.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kursen Sannolikhetsteori II, GN, 7.5 hp (MT5002). Engelska B och Svenska B eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet